marți, 29 mai 2012

Un scurt istoric al Bisericii

Text preluat dintr-un documentalcătuit de părintele Virgil Perian, preotul paroh al bisericii în perioada1924-1972,cel în timpul căruia s-a zidit biserica.
,,Biserica Ortodoxă Română din Brad estesituată în strada Cloșca, nr.11 pe o colină, în cimitirul ortodox, în partea deest a orașului Brad, și cu o perspectivă largă peste întreg orașul, ca și pestemajoritatea cătunelor aparținătoare celor două parohii ortodoxe. Centrulorașului are altitudinea de 283 m, iar Biserica 293 m.
Construcțiadin cărămidă a acestei Biserici s-a început la 21 iulie 1926, dupa ce s-ademolat vechea Biserică de zid, care a fost pe aceeași fundație, sub păstorireași osîrduirea preotului – paroh Perian Virgil și s-a contiunat din anul 1930începînd și sub păstorirea preotului – paroh Indrei Ioan, terminându-se abia înanul 1933. Când s-a început edificarea ei, parohia nu dispunea de nici un bangata, totuși până la terminarea ei s-au cheltuit lei 4.000.000, sumă care s-acolectat cu foarte mari eforturi și greutăți, din care lei 2.500.000 de laenoriașii parohiei și prin multe colecte și pantahuse lansate în țară și de lacreștinii ortodocși români din S.U.A. și lei 1.500.000 de la fosta societate aMinelor de aur din localitate, care a pictat-o și a completat aranjamentul eiintern.
Întretimp a necesitat reparații la exterior, ca înlocuirea tablei zincate de pecupolă și cele patru turnulețe, repararea acoperișului de țiglă solzi șitencuirea ei.
Inițialstiulul ei arhitectonic a fost cel simplu, specific bisericilor din Ardeal. Se planificaseadică construirea unei Biserici mai mari, decât cea veche, dreptunghiulară, păstrându-seturla ei veche de curând renovată. Pe parcurs i s-a ridicat o cupolă și s-ademolat turla, care nu mai corespundea, construindu-se în locul ei un cafasîncadrat de două turnulețe. Deasemenea s-au mai adăugat de o parte și de alta aaltarului două turnulețe mai mici, sub care s-au amenajat proscomidiarul șidiaconarul. Tot la exterior i s-a mai adăugat, la intrare, un pridvor deschiscu arcade în semicercuri sprijinite pe coloane rotunde și cu capiteluri simpledin gips. Acesta este motivul pentru care această Biserică nu prezintă un stilarhitectonic unitar, dar cu modificările făcute se apropie de stilulBisericilor noastre bizantine.
Între anii 1930-1934 s-a construit, caanexă a acestei Biserici, din cărămidă și planșee de beton armat, la intrareaîn cimitir, deci implicit și la Biserică, un edificiu cu un etaj și cu o turlă - clopotniță, înstil specific românesc, exclusiv pe cheltuiala Societății Minelor de aur. Acestedificiu cuprinde la parter o locuință pentru îngrijitor cu o cămară, scara deurcare în spirală la etaj și o sală mai mare destinată ședințelor Consiliuluiși Adunării parohiale, sală care aservit provizoriu ca și birouprotopopesc, iar la etaj o sală mai încăpătoare de lectură, cu bibliotecă șiarhivă parohială precum și două camere mai mici și o bucătărie pentru uncântăreț.
Dacă din motivele indicate aceastăBiserică nu prezintă un stil arhitectonic unitar, frumusetea ei se evidențeazăîn interior, prin pictura bizantină în frescă, executată de pictorii din București,foști elevi de-ai lui Costin Petrescu, Bîșcu Dumitru și Mihăilescu Constantin, precumși prin icoanele de valoare artistică de la catapeteasmă, toate în argintcizelat, precum și un potir aurit cu toate anexele lui. De asemenea IuliuGiurgea a fost decretat de Consililul parohial ca cel dintâi binefăcător alBisericii pomenindu-se la toate Sf.Liturghii. În fine, sculptura de lemn poleita catapetesmei, a sfeșnicelor,precum și a candelabrului cu optzeci de brațe șicare a fost donat de Dimitrie D. Feoru din Deva a fost executată de talentatulsculptor bănățean Iuliu Bosioc, fost profesor la Școala de arte și meserii dinBucurești .
Sfințirea provizorie a Bisericii s-afăcut în 14 Octombrie 1934 (Cuv.Paraschiva) iar sfințirea definitivă s-asăvârșit tot la 14 Octombrie în anul 1939 de catre Mitropolitul Ardealului Dr. NicolaeBălan.
Ca obiect de valoare istorică, careconstituie cel mai vechi document scris al parohiei noastre, păstrăm fixată înperetele de miazăzi din exteriorul Bisericii, piatra fundamentală a vechiiBiserici ce s-a demolat, cu următorul cuprins tăiat în piatră, cu literefrumoase chirilice: ‚.Cu ajutorul Tatăului și al Fiului și al Sfântului Duh, s-aufăcut această sfântă Bisearecă întru cinstea Adormirii de Dumnezeu NăscătoareiMariea. Fiind Împărat Iosif al II și Fișpan varmegii Zărand: Maria sa Ladislausși s-a făcut cuosteneala a tot satul : la an: D. 1783. No.2.”
Brad la 25Octombrie 1966

Conduc oficiului parohial,

Prot. stavr. Virgil Perian
paroh

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu