miercuri, 1 aprilie 2015

PROIECT - ICOANA LUI HRISTOS, LUMINĂ ŞI NĂDEJDE PENTRU CEI ÎN SUFERINŢĂ

                             
 EPISCOPIA DEVEI ŞI HUNEDOAREI      PROTOPOPIATUL BRAD            PAROHIA BRAD I


              

                ICOANA LUI HRISTOS –
       LUMINĂ ŞI NĂDEJDE PENTRU
                           CEI ÎN SUFERINŢĂ
                 
                                                            

                     
              PROIECT AL PAROHIEI ,,ADORMIREA  MAICII DOMNULUI” DIN BRAD  
               ÎN CADRUL CONCURSULUI NAŢIONAL

  ,,MÂINI  ÎNTINSE SPRE LUCRAREA PORUNCILOR LUI DUMNEZEU
TITLUL PROIECTULUI : ICOANA LUI HRISTOS- LUMINĂ ŞI NĂDEJDE PENTRU CEI ÎN SUFERINŢĂ

SCOPUL PROIECTULUI :  Strângerea de fonduri pentru a dărui icoane şi cărţi de rugăciuni  pentru Spitalul Municipal Brad şi  Sanatorul din Brad

ECHIPA DE IMPLEMENTARE :

     PAROHIA ORTODOXĂ ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI” BRAD, Str. Cloşca,nr. 7,Brad,jud. Hunedoara, blog – Parohie : bisericadinbrad.bolgspot.com

-         Pr. Alexandru Letea, preot paroh la Parohia Brad I,Brad,Str.Liceului,nr. 3,jud. Hunedoara,e mail: pr.letealexandru@gmail.com ,tel: 0722983365

-         Prof. Irina Letea, profesor de Religie la Şc.Gim.,,M.Sântimbreanu”  Brad,adresa: Str. Liceului,Nr. 3, jud. Hunedoara

-         Inst.Florina Ţendea,învăţător la Şc.Gim.,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad

-         Dr. Circo  Ionel – Director- Sanatorul Brad

-         Ec. Jurca Florin-  Manager- Spitalul Municipal Brad

-         Elevii de la grupa de cateheză: Petrean Alexandru,cl. a II-a,Oniciu Alexandru,Solomon Diana,Varga Adelina şi Bolcu Anamaria(cl. a IV-a),Letea Sebastian(cl. a V-a),Albu Mihai,Giurgiu Iulia,Dehelean Loredana,Tudoran Erika,Păun Gianina,Drăguţ Andreea,Andrei Mihai,Oprean Robert(cl. a VI –a),Dan Erik,Faur Alexandra,Olar Corina,Stanciu Dragoş,Perţa Ariana(cl. a VII-a),Letea Ştefan,Marincu Mihai,Ştefan Cătălin(cl. a IX-a).

-         Elevii cl. a VI-a B  de la Şc.Gim. ,,M.Sântimbreanu” Brad,coordonaţi de prof. de Religie Letea Irina.

-         Elevii cl. a IV-a C, de la Şc.Gim.,,Horea ,Cloşca şi Crişan” Brad,coordonaţi de înv. Ţendea Florina.

LOCUL DESFĂŞURĂRII :

-         Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” Brad
-         Parohia Brad I- Centrul cultural-misionar pentru tineri ,,Pr. Ilarion V.Felea”
-         Şc.Gim.,,M.Sântimbreanu” Brad
-         Şc.Gim.,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
-         Spitalul municipal Brad
-         Sanatorul Brad

PERIOADA  IMPLEMENTĂRII :
10 MARTIE – 29 MARTIE 2014


BENEFICIARII PROIECTULUI – GRUPUL  ŢINTĂ :

Bolnavii internaţi în saloanele Spitalului Municipal Brad şi Sanatorul Brad(aprox. 700 pers.) şi personalul medical de la cele două unităţi spitaliceşti(aprox. 100 pers.)

Credincioşii Parohiei Brad 1,participanţi în duminica a cincea din Postul Mare la Sf. Liturghie(~450 persoane),care au primit fiecare cîte o broşură cu sfaturi duhovniceşti.


BUGETUL PROIECTULUI :
Obţinut din vânzarea de icoane pe sticlă pictate de elevii de la grupa de cateheză a Parohiei şi de către elevii de la cele două şcoli partenere în proiect.De asemenea obţinut din donaţii particulare , ân urma mediatizării proiectului prin broşuri , afişe, internet.


           OBIECTIVE :
1.     Implicarea copiilor şi tinerilor  în viaţa liturgică şi în activitatea social-misionară a Parohiei.
2.     Cultivarea sentimentelor de dragoste pentru bolnavi şi cei aflaţi în suferinţă.
3.     Cunoaşterea  învăţăturilor de credinţă şi a spiritualităţii patristice(Sf.Ioan Gură de Aur) ,precum şi a învăţăturilor duhovniceşti ale părintelui Arsenie Boca,prin realizarea broşurii cu sfaturi duhovniceşti.
4.     Încurajarea spiritului de comuniune prin pictarea de icoane  împreună şi dăruirea lor .
5.     Implicarea comunităţii locale parohiale prin cumpărarea icoanelor în scop caritabil.


DESCRIEREA PROIECTULUI :

În cadrul concursului naţional,,Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”, Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” din Brad participă cu proiectul intitulat ,,Icoana lui Hristos, lumină şi nădejde pentru cei în suferinţă”.Idea  proiectului a venit ca urmare a vizitelor la bolnavii din Spitalul Mun. Brad şi Sanatorul Brad, unde Parohia noastră asigură asistenţa religioasă,şi în urma acţiunilor realizate în ultimii ani cu copiii şi tinerii din cadrul grupei de cateheză încadrate în programul ,,HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT COPIILOR”.În special în preajma sărbătorilor Naşterii Domnului şi Învierii Domnului am încercat cu tinerii noştri să aducem bucurie şi mângâiere în sufletele bolnavilor printr-o colindă,priceasnă sau o iconiţă dăruită cu acest prilej.Am constatat în astfel de momente că în majoritatea saloanelor de la cele două unităţi spitaliceşti nu existau icoane sau o carte de rugăciuni .Dacă pe parcursul anilor au mai fost lăsate cărţi de rugăciuni pentru bolnavi, a rămas ca o dorinţă a noastră să reuşim dotarea cu icoane a tuturor saloanelor şi a cabinetelor medicilor şi asistentelor de la cele două unităţi spitaliceşti din Brad . Acest Concurs naţional cu scop misionar-caritabil ne-a dat fericitul prilej de a pune în practică această dorinţă.Astfel,având în vedere că mulţi copii au bucuria şipriceperea de a picta icoane pe sticlă,ne-am gândit să organizăm o expoziţie de icoane cu vânzare la biserică, iar cu banii obţinuţi să se achiziţioneze un număr de 130 de icoane,iar din fondul de carte misionar al Parohiei să dăruim cărţi de rugăciuni cu scris mare pentru bolnavi, care sunt de multe ori pacienţi bătrâni.
De asemenea,fiind ,,Anul omagial al misiunii Parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sf. Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”, ne-am gândit să realizăm o broşură cu sfaturi duhovniceşti din învăţăturile Sf.Ioan Gură de Aur şi ale părintelui Arsenie Boca(originar din zona Bradului), broşuri care să fie oferite de către copiii de la grupa de cateheză, credincioşilor participanţi la Sfânta Liturghie în duminica a cincea din Postul Mare,când am încheiat expoziţia de icoane şi proiectul nostru,îndemnându-i astfel să cumpere icoanele pictate de copii.
Pentru ca impactul proiectului să fie cât mai mare am hotărât să implicăm şi elevii de la şcolile gimnaziale din municipiu, respectiv Şcoala Gim.,,M.Sântimbreanu” şi Şc. Gim.,,Horea,Cloşca şi Crişan”, cu care Parohia noastră are o colaborare foarte bună concretizată în numeroase proiecte.
Proiectul s-a realizat în mai multe etape: pictarea icoanelor,realizarea broşurilor,expoziţia cu vânzare şi împărţirea icoanelor.
Prima etapă a proiectului, desfăşurată între 10 şi 25 martie, a constat aşadar în realizarea icoanelor pe sticlă pictate cu multă dăruire de copii. Primul grup,format din elevii cl. a VI-a B de la Şc.Gim.,,M.Sântimbreanu”, au pictat icoane în sala lor de clasă,în cadrul orelor de Religie,coordonaţi de către doamna profesoară Irina Letea. Al doilea grup, a fost cel format din elevii clasei aIV-a C,de la Şc.Gim.,,Horea,Cloşca şi Crişan”, coordonaţi de doamna învăţătoare Florina Ţendea, la care s-au alăturat şi alţi elevi ai şcolii care au pictat acasă icoane. Al treilea grup s-a constituit din elevii de la grupa de cateheză a Parohiei Brad I, care au pictat icoane la Centrul cultural-misionar,,Preot Ilarion V.Felea”,în spaţiul special amenajat pentru activităţile cu tinerii. Icoanele realizate au fost diverse, de la icoane cu Mântuitorul,Maica Domnului ,sfinţi(în special Sf.Ioan Gură de Aur) ,până la icoane mai complexe cu Răstignirea şi Învierea Domnului,după modele alese şi pregătite de către coordonatori. La încheierea acestei etape,de la cele trei grupe de lucru s-au strâns 65 de icoane care au fost pregătite să fie expuse.Tot la Centrul Misionar-Cultural al Parohiei,tinerii  liceeni care activează la grupa de cateheză a Parohiei noastre,au extras sfaturi şi învăţături din scrierile Sf Ioan Gură de Aur şi ale părintelui Arsenie Boca,pentru realizarea broşurii intitulată,,Cuvinte cu folos” ,Centrul pentru tineri având o mică bibliotecă cu cărţi religioase,pe care tinerii le pot studia şi împrumuta.Proiectul a fost mediatizat prin afişe puse în locuri vizibile şi mediul online,respectiv blogul Parohiei,secţiunea Activităţi cu tinerii.
               
            A doua etapă a proiectului s-a desfăşurat în perioada 27-29 martie la biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din Brad,unde icoanele au fost expuse spre vânzare. La plecarea de la slujbă, credincioşii au cumpărat icoanele, oferind fiecare cât dorea pentru icoana cumpărată. Putem spune astfel că şi ,,banul văduvei” a contribuit la acest proiect,dar şi dărnicia unor credincioşi care au oferit chiar şi 100 de lei pentru o icoană. La finalul expoziţiei s-a strâns astfel o sumă destul de consistentă,care ne-a permis să achiziţionăm 131 de icoane cu Mântuitorul şi Maica Domnului ,fapt care a arătat că proiectul a fost bine primit şi receptat în rândul credincioşilor şi comunităţii locale.De asemenea, tot în această etapă a proiectului au fost împărţite broşurile cu sfaturi duhovniceşti credincioşilor care au participat la slujbă.

     

            A treia etapă a proiectului a constat în împărţirea icoanelor la Spitalul Municipal Brad unde au fost dăruite 70 de icoane,pentru secţiile existente,iar la Sanatorul Brad au fost dăruite 61 de icoane. Au fost cercetaţi şi bolnavii, primind cărţi de rugăciuni şi iconiţe.Parohia Brad 1 a încheiat câte un Protocol cu cele două unităţi spitaliceşti la predarea icoanelor,iar conducerea managerială a spitalelor s-a ocupat de punerea icoanelor în saloane şi în cabinete.
    

            Putem spune că impactul acestui proiect în viaţa comunităţii parohiale dar şi a celor care au lucrat sau au beneficiat de acest proiect a fost deosebit. Iată câteva dintre mărturiile celor care au participat într-un fel sau altul la acest proiect :Dr. Feier Marinela(Şef secţie Interne – Spitalul Mun. Brad):,, Vă felicităm pentru ideea şi realizarea acestui proiect.O icoană într-un salon de bolnavi înseamnă un sprijin moral şi spiritual pentru cei aflaţi în suferinţă”.
Dr . Stamatoiu Otilia(Şef secţie-Boli infecţioase- Spitalul Mun. Brad): Mă bucur că am putut participa la acest proiect atât ca beneficiar, pentru că icoanele au ajuns şi în cabinetele medicilor şi asistentelor,cât şi ca şi credincioasă a Parohiei care a realizat acest proiect împreună cu tinerii şi copiii inimoşi”.
Olaru Miron,credincios al Parohiei Brad 1: ,,Ne bucurăm să-i vedem pe tinerii noştri implicaţi în aceste activităţi,care îi formează pentru viaţă”.
Jurca Floare,pacientă Sanatorul Brad: ,,Mă bucur să am în salon o icoană şi o carte de rugăciuni. Ne aducem aminte că Dumnezeu ne este alături tot timpul şi ne ajută la boală şi la necaz”.
Păun Gianina,elevă,cl. A VI- a:,,Îmi place foarte mult să pictez icoane pe sticlă şi mă bucur că prin ce am făcut noi am reuşit să ducem icoane pentru bolnavii din spitale”.
Nădăjduim că scopul proiectului a fost împlinit, atât în ceea ce priveşte pe elevii care au picat icoane, pe care ne străduim să-i învăţăm că nu pot fi adevăraţi fii ai Bisericii decât prin iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, cât şi pentru toţi care se bucură sau se vor bucura(bolnavi,medici,asistente) şi vor primi mângâiere prin chipul Mântuitorului şi al Maicii Domnului din icoanele dăruite.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu